1
2
3
4
Previous image Luigi Lagrange
Next image Luigi Lagrange
LUIGI LAGRANGE
LOA 186 m - Max Beam 26 m - Engines 17400 CAV GMT A 300 6 - Max Speed 19 kn
LUIGI LAGRANGE
LOA 186 m - Max Beam 26 m - Engines 17400 CAV GMT A 300 6 - Max Speed 19 kn
LUIGI LAGRANGE
LOA 186 m - Max Beam 26 m - Engines 17400 CAV GMT A 300 6 - Max Speed 19 kn
LUIGI LAGRANGE
LOA 186 m - Max Beam 26 m - Engines 17400 CAV GMT A 300 6 - Max Speed 19 kn